Kaplan, Barbara E.

1920 - 1966
Yahrzeit: Unknown


Click on photo to enlarge

Click on photo to enlarge
Submit a bio for: Kaplan, Barbara E.